Skip to content

배경이미지

IPSL Paralegal / LDA

Untitled-1.jpg


    PARALEGAL / LDA LÀ GÌ

“Paralegal” (Nhân Viên Văn Phòng Luật Sư) hoặc “Legal Document Assistant” (LDA) (Trợ Lý Hồ Sơ Pháp Lý) có chứng chỉ và bằng làm việc trong văn phòng luật sư, phụ trách về vấn đề điền đơn, làm giấy tờ liên quan đến pháp lý, và trợ giúp luật sư trong các vụ kiện.

Trường luật International Pacific School of Law có những lớp học hàm thụ trên mạng để giúp bạn trở thành Paralegal/LDA. Sau 4 tháng học và thực hành theo những bài giảng trên mạng internet, học viên sẽ được cấp chứng chỉ và bằng Paralegal. Nhiều cơ quan và văn phòng cần mướn người Paralegal/LDA.  Từ các văn phòng nhỏ đến công ty lớn, hãng bảo hiểm và hãng phim, văn phòng chính quyền đều cần Paralegal/LDA. Bạn cũng có thể mở văn phòng làm việc với văn bằng này. Paralegal và LDA có thể làm hầu hết những đơn từ và hồ sơ pháp lý, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt chỉ dành riêng cho luật sư. Những lĩnh vực pháp lý người Paralegal thường làm việc là Di Trú, Phá Sản, Thương Mại, và Luật Gia Đình.

Khoá học Paralegal kết hợp cùng LDA chỉ trong thời gian 4 tháng. Sau khi hoàn tất chương trình học, nộp giấy tờ thế chấp, và ghi danh với văn phòng của tiểu bang, bạn sẽ nhận được bằng hành nghề Paralegal, LDA, thị thực chữ ký, và cố vấn di trú.

  

Slide2.jpg    Slide3.jpg

Slide4.jpg    Slide5.jpglaw center
Close